CN

EN
CN

      广州殷昌也为客户提供化妆刷包和配件工具的采购以及质检服务。

我们与众多的化妆刷包以及配件工具厂家建立了密切的合作关系。


广州殷昌主要的合作厂商业务主要有以下产品

     -   美妆粉扑

     -   化妆刷和刷包

     -   纸质眼影盒

     -   美妆工具